ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 hames [en] hames ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 Advanced Mathematics [en] Advanced Mathematics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 Island of Skyros [en] Island of Skyros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 Stephen Spender [en] Stephen Spender ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 ferment (noun) [en] ferment (noun) ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 ferment (verb) [en] ferment (verb) ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 quiche [en] quiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 quiches [en] quiches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 auditoria [en] auditoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 reconfiguration [en] reconfiguration ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 uningenious [en] uningenious ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 biennale [en] biennale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 Lib-Lab [en] Lib-Lab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 auditions [en] auditions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 ingeniousness [en] ingeniousness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 Australians [en] Australians ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2018 We'd better [en] We'd better ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/03/2018 womyn [en] womyn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2018 earth-grazer [en] earth-grazer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2018 Stifles [en] Stifles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2018 water butt [en] water butt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2018 chokingly [en] chokingly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2018 Barry Hawkins [en] Barry Hawkins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2018 Laniakea [en] Laniakea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2018 Sophia Loren [en] Sophia Loren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2018 Rohinton Mistry [en] Rohinton Mistry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2018 convergent series [en] convergent series ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2018 Jehovah Nissi [en] Jehovah Nissi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2018 Thomas William Robertson [en] Thomas William Robertson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2018 Arthur Wing Pinero [en] Arthur Wing Pinero ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ