ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
20/09/2014 veterinario [ia] veterinario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 tünel [tr] tünel ਉਚਾਰਨ ninjacell ਵੱਲੋਂ
30/03/2010 abatter [ia] abatter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2010 abassar [ia] abassar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2010 abandonar [ia] abandonar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2010 Abaco [ia] Abaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 jardinero [ia] jardinero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 joco [ia] joco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 jornalista [ia] jornalista ਉਚਾਰਨ McDutchie ਵੱਲੋਂ