ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Nohant [fr] Nohant ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/06/2010 Charbonneau [fr] Charbonneau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 gillot [fr] gillot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Caïpirinha [fr] Caïpirinha ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/06/2010 Fayence [fr] Fayence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Mahut [fr] Mahut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 fêtes galantes [fr] fêtes galantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Thierry Henry [fr] Thierry Henry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/09/2009 delicatessen [fr] delicatessen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 SNCF [fr] SNCF ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 bourrée [fr] bourrée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Marat [fr] Marat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Peugeot [fr] Peugeot ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 marquise spinola [fr] marquise spinola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 seuil [fr] seuil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Rodolphe [fr] Rodolphe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Merlot [fr] Merlot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 chillon [fr] chillon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Larcis Ducasse [fr] Larcis Ducasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 La Gille [fr] La Gille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Frederik Du Chau [fr] Frederik Du Chau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Beaumont sur Vesle [fr] Beaumont sur Vesle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/09/2009 Chouilly [fr] Chouilly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Sillery [fr] Sillery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 cathier [fr] cathier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Jose Sabatier Bianco [fr] Jose Sabatier Bianco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2009 Méard [fr] Méard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 Cauterets [fr] Cauterets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 Rouault [fr] Rouault ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ