ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 buscaréis [es] buscaréis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 ofrecerás [es] ofrecerás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 ofreceremos [es] ofreceremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 Casapueblo [es] Casapueblo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 ofrecerá [es] ofrecerá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 ya que estamos [es] ya que estamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 ¿Y eso? [es] ¿Y eso? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ejecutaseis [es] ejecutaseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ejecutarais [es] ejecutarais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 prepararán [es] prepararán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 traductor autonomo [es] traductor autonomo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 trajería [es] trajería ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ¿Tienes encencido el Bluetooth? [es] ¿Tienes encencido el Bluetooth? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 bluetooth [es] bluetooth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 A ver, a ver. [es] A ver, a ver. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 colon sigmoide [es] colon sigmoide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 hazañero [es] hazañero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 hazañera [es] hazañera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 gualdrapa [es] gualdrapa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 todo bien [es] todo bien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 Pujols [ca] Pujols ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 Galindez [es] Galindez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 tirapiedra [es] tirapiedra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 pila alcalina [es] pila alcalina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 tener un sueño extraño [es] tener un sueño extraño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 ganarse la lotería [es] ganarse la lotería ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 venusino [es] venusino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 pruebas de funcionamiento pulmonar [es] pruebas de funcionamiento pulmonar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 glándulas salivares [es] glándulas salivares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2015 vena cava inferior [es] vena cava inferior ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ