ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 noivo [pt] noivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 Almirante [pt] Almirante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2014 peixo [pt] peixo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2014 Obaluaiyê [pt] Obaluaiyê ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2010 Liedson [pt] Liedson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2010 Belleti [pt] Belleti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 Reconhecida [pt] Reconhecida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 Declarada [pt] Declarada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 densidade [pt] densidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 Língua oficial [pt] Língua oficial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 Fuso horário [pt] Fuso horário ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 Horário de Verão [pt] Horário de Verão ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 Gilmar Ferreira Mendes [pt] Gilmar Ferreira Mendes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 condena [pt] condena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 repetiram [pt] repetiram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 inadaptação [pt] inadaptação ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 diminuíram [pt] diminuíram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 aliviavam [pt] aliviavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 desafogo [pt] desafogo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 deveres [pt] deveres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 deleitava [pt] deleitava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 horizontes [pt] horizontes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 vastos [pt] vastos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 espaçosas [pt] espaçosas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 alteavam [pt] alteavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 alinhavam [pt] alinhavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 destacando [pt] destacando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 desabrochavam [pt] desabrochavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 adornando [pt] adornando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 cambiantes [pt] cambiantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ