ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 entes [pt] entes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/03/2010 Welliton Soares de Morais [pt] Welliton Soares de Morais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 olhassem [pt] olhassem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 encharcada [pt] encharcada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 metais [pt] metais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 jateavam [pt] jateavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 forjavam [pt] forjavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Freire [pt] Freire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 enche [pt] enche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 colidiam [pt] colidiam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 incontroláveis [pt] incontroláveis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 flertadoras [pt] flertadoras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 semideuses [pt] semideuses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 encalhado [pt] encalhado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 constrangedor [pt] constrangedor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 concedida [pt] concedida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 intacto [pt] intacto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 internatos [pt] internatos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 inalei [pt] inalei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 engasguei [pt] engasguei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 combinavam [pt] combinavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 maliciosos [pt] maliciosos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 queimadas [pt] queimadas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 gordas [pt] gordas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 suculenta [pt] suculenta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 alcoólica [pt] alcoólica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 mercadores [pt] mercadores ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 debochar [pt] debochar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 narizes [pt] narizes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 desfigurada [pt] desfigurada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ