ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 desfigurada [pt] desfigurada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 deprimidos [pt] deprimidos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 destripar [pt] destripar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 cinzentos [pt] cinzentos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 debochou [pt] debochou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 secundarista [pt] secundarista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 furtei [pt] furtei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 recém-assados [pt] recém-assados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 arrotando [pt] arrotando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 cobalto [pt] cobalto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 apadrinha [pt] apadrinha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 furtara [pt] furtara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 gorduchos [pt] gorduchos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 estremecida [pt] estremecida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 encrenqueiros [pt] encrenqueiros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 ninfas [pt] ninfas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 compliquei [pt] compliquei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 saltitando [pt] saltitando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 importunou [pt] importunou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 congratulações [pt] congratulações ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 besteiras [pt] besteiras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 enroscavam [pt] enroscavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 percevejos [pt] percevejos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 morderem [pt] morderem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ