ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 Jan Koetsier [nl] Jan Koetsier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 Kuijpers [nl] Kuijpers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ