ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

vturiserra

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

vturiserra ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 república [ca] república ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 federal [ca] federal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 l'elecció [ca] l'elecció ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 popular [ca] popular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 tenia [ca] tenia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 Xúquer [ca] Xúquer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 Deulofeu [ca] Deulofeu ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/04/2011 nord-oest [ca] nord-oest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 reologia [ca] reologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 afecte [ca] afecte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 espeleotema [ca] espeleotema ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 descobrir [ca] descobrir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 fitoplàncton [ca] fitoplàncton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 torticoli [ca] torticoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 esclop [ca] esclop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 bota [ca] bota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 migjorn [ca] migjorn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 miol [ca] miol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 manglar [ca] manglar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 postguerra [ca] postguerra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 asteroide [ca] asteroide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 ressuscitar [ca] ressuscitar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 mitologia [ca] mitologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2011 hui [ca] hui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2011 constitució [ca] constitució ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2011 problemes [ca] problemes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2011 restinga [ca] restinga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2011 el Grau de València [ca] el Grau de València ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2011 al·luvial [ca] al·luvial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2011 la Pobla de Massaluca [ca] la Pobla de Massaluca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ