ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

wertxi

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

wertxi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Hjörleifsdóttir [is] Hjörleifsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Mjólkursamsalan [is] Mjólkursamsalan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 skýrslnanna [is] skýrslnanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 raðtölur [is] raðtölur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Jónsmessa [is] Jónsmessa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 júgur [is] júgur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Glæsileiki [is] Glæsileiki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Sumarlandið [is] Sumarlandið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Afmælissöngurinn [is] Afmælissöngurinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 súkkulaðiköku [is] súkkulaðiköku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 eftirréttir [is] eftirréttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 barnaafmæli [is] barnaafmæli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Teitsbrekkutindur [is] Teitsbrekkutindur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Leitishamar [is] Leitishamar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 mýkingarefni [is] mýkingarefni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Snjódalagljúfur [is] Snjódalagljúfur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Gunnuhver [is] Gunnuhver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 fótósjopp [is] fótósjopp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 forréttir [is] forréttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 stjörnukíkir [is] stjörnukíkir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Stóri-Dímon [is] Stóri-Dímon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Hallbjarnastaðakambur [is] Hallbjarnastaðakambur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Snjógil [is] Snjógil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 verðurðu [is] verðurðu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 borðarðu [is] borðarðu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 gerðirðu [is] gerðirðu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2018 gúrkusneið [is] gúrkusneið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2018 Péturhnjúkur [is] Péturhnjúkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2018 Stigarjökull [is] Stigarjökull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2018 Litluspjóthólmaflögur [is] Litluspjóthólmaflögur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ