ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

wertxi

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

wertxi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 dragsúgur [is] dragsúgur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 plastplötu [is] plastplötu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 Þjóðbúningurinn [is] Þjóðbúningurinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 tennis [is] tennis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 nýjar [is] nýjar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 Baldvin Zophoníasson [is] Baldvin Zophoníasson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 færir [is] færir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 Ilmur Kristjánsdóttir [is] Ilmur Kristjánsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 Ólafur Darri Ólafsson [is] Ólafur Darri Ólafsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 stagl [is] stagl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 kunnáttu [is] kunnáttu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 prinsessu [is] prinsessu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 Hinrika [is] Hinrika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 túnfisks [is] túnfisks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 fisks [is] fisks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 þyrna [is] þyrna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 Björn Hlynur Haraldsson [is] Björn Hlynur Haraldsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 ammoníumklóríð [is] ammoníumklóríð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 Nína Dögg Filippusdóttir [is] Nína Dögg Filippusdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 snillingarnir [is] snillingarnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 arnljótur [is] arnljótur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 dóttur [is] dóttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 bananana [is] bananana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 banönunum [is] banönunum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 lítilli [is] lítilli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 íbúðunum [is] íbúðunum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2020 íbúðum [is] íbúðum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2020 mannsins [is] mannsins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2020 dagana [is] dagana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 Helmingunarleit [is] Helmingunarleit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ