ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

wertxi

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

wertxi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Þráinsskjaldarhraun [is] Þráinsskjaldarhraun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 gúlsopi [is] gúlsopi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 gyðingastúlka [is] gyðingastúlka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 gyðingabarn [is] gyðingabarn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 gyðingadrengur [is] gyðingadrengur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 gyðingaskóli [is] gyðingaskóli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 gyðingasamkunda [is] gyðingasamkunda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 flosborðar [is] flosborðar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 flosborði [is] flosborði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 garðahúfa [is] garðahúfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 barnshúfa [is] barnshúfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Mývatnshetta [is] Mývatnshetta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 höttkápa [is] höttkápa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 síðhöttur [is] síðhöttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 skotthúfa [is] skotthúfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 offra [is] offra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 reiðhöttur [is] reiðhöttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 húfuskjöldur [is] húfuskjöldur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 kvenhempa [is] kvenhempa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 paus [is] paus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 rógburður [is] rógburður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 rógur [is] rógur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 galdrabók [is] galdrabók ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Járnvörur [is] Járnvörur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 íþróttamenn [is] íþróttamenn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 kornblóm [is] kornblóm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 magann [is] magann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 óðfús [is] óðfús ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Ölkelduvatn [is] Ölkelduvatn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 krýnd [is] krýnd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ