ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
07/10/2012 Fygi [nl] Fygi ਉਚਾਰਨ Brugmans ਵੱਲੋਂ
03/10/2012 UPnP [en] UPnP ਉਚਾਰਨ trice ਵੱਲੋਂ
07/09/2012 高数 [hak] 高数 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 化学 [hak] 化学 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 物理 [hak] 物理 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 数学 [hak] 数学 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 语文 [hak] 语文 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 面包 [hak] 面包 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 菜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 饭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 村 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 镇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 县 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 省 (saang2) [hak] 省 (saang2) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 国家 [hak] 国家 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 苍井空 [hak] 苍井空 ਉਚਾਰਨ ucoupak ਵੱਲੋਂ
31/08/2012 思路 [hak] 思路 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 思维 [hak] 思维 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 思考 [hak] 思考 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 苦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 辣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 甜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 酸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 咸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 电池 [hak] 电池 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 电话 [hak] 电话 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 荔枝 [hak] 荔枝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 龙眼 [hak] 龙眼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 龙的传人 [hak] 龙的传人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 总线 [zh] 总线 ਉਚਾਰਨ Kaughan ਵੱਲੋਂ