ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 öxl [is] öxl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 hjarta [is] hjarta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þiggja [is] þiggja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 stúlka [is] stúlka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 fólk [is] fólk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 fangelsi [is] fangelsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 [is] bæ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 ég heiti [is] ég heiti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 heili [is] heili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 lifði [is] lifði ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/04/2010 konungrinn [is] konungrinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Magi [is] Magi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 hönd [is] hönd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 nef [is] nef ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 andlit [is] andlit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 konungr [is] konungr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Haraldur [is] Haraldur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 eyra [is] eyra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Auga [is] Auga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 [is] hæ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 hné [is] hné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 [is] tá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 ökkla [is] ökkla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 bein [is] bein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Skjálfandi [is] Skjálfandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Skjálfandafljót [is] Skjálfandafljót ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Skaftafell [is] Skaftafell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Krafla [is] Krafla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Eyjafjörður [is] Eyjafjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Lakagígar [is] Lakagígar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ