ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/01/2016 dunned [en] dunned ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2016 excisional [en] excisional ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2016 work flow [en] work flow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2016 Turnagain Arm [en] Turnagain Arm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2016 Seldovia [en] Seldovia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2016 femicide [en] femicide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2016 vented [en] vented ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2013 langacker [en] langacker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 magenta [en] magenta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/12/2012 Intrepid [en] Intrepid ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
08/12/2012 film [en] film ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2012 synthesis [en] synthesis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2012 Arkansas River [en] Arkansas River ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2012 Dan I. Slobin [en] Dan I. Slobin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2012 coated [en] coated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2012 strident [en] strident ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/07/2012 penchant [en] penchant ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/07/2012 Stariski [en] Stariski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2012 fungous [en] fungous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2012 Kodiak [en] Kodiak ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/07/2012 Egegik [en] Egegik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 hardin [en] hardin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 Lame Deer [en] Lame Deer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 Ninilchik [en] Ninilchik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 Nanwalek [en] Nanwalek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 Yupik [en] Yupik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 Colstrip [en] Colstrip ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 Metlakatla [en] Metlakatla ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/07/2012 Point Barrow [en] Point Barrow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 Kalifornsky [en] Kalifornsky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ