ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/04/2008 computer [it] computer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2008 informatica [it] informatica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Salvatore Ferragamo [it] Salvatore Ferragamo ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/04/2008 Sassari [it] Sassari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Imperia [it] Imperia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Vibo Valentia [it] Vibo Valentia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Teramo [it] Teramo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/04/2008 Massa Carrara [it] Massa Carrara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Viterbo [it] Viterbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Pordenone [it] Pordenone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Reggio Emilia [it] Reggio Emilia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Pescara [it] Pescara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Taranto [it] Taranto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/04/2008 Cremona [it] Cremona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Macerata [it] Macerata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Grosseto [it] Grosseto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Gorizia [it] Gorizia ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/04/2008 Arezzo [it] Arezzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Ascoli Piceno [it] Ascoli Piceno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Alessandria [it] Alessandria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Novara [it] Novara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Ancona [it] Ancona ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/04/2008 Trieste [it] Trieste ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Ferrara [it] Ferrara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Perugia [it] Perugia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 Milano [it] Milano ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 burrone [it] burrone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 ramarro [it] ramarro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2008 prodromo [it] prodromo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 Martini [it] Martini ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ