ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 pole [gl] pole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 pirixel [gl] pirixel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 pexego [gl] pexego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 pésimo [gl] pésimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 sentenza [gl] sentenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 tirarrollas [gl] tirarrollas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 saboroso [gl] saboroso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 sacho [gl] sacho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 sabichón [gl] sabichón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malbono [eo] malbono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 maldupiramido [eo] maldupiramido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malegaleco [eo] malegaleco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 maleolo [eo] maleolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malfacileco [eo] malfacileco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malfavoro [eo] malfavoro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malforteco [eo] malforteco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malforto [eo] malforto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malgracieco [eo] malgracieco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malkomplikeco [eo] malkomplikeco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malkovro [eo] malkovro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malliberejo [eo] malliberejo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malico [eo] malico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malliberulo [eo] malliberulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 mallongigo [eo] mallongigo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 mallumo [eo] mallumo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malplifortiĝo [eo] malplifortiĝo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 malproksimo [eo] malproksimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 necesejo [eo] necesejo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/01/2011 neeblo [eo] neeblo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 parkejo [eo] parkejo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ