ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilarello [gl] Vilarello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilasusá [gl] Vilasusá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilaxoán [gl] Vilaxoán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Roma [gl] Roma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 présa [gl] présa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 presa [gl] presa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 pingüín [gl] pingüín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Penedo [gl] Penedo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 pelve [gl] pelve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilar do Monte [gl] Vilar do Monte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 comungar [gl] comungar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 acelga [gl] acelga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Abade [gl] Abade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 canón [gl] canón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 cor [gl] cor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 fuxidío [gl] fuxidío ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 esgazar [gl] esgazar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 calzón [gl] calzón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 xersei [gl] xersei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilaseco [gl] Vilaseco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilar de Arriba [gl] Vilar de Arriba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilapouca [gl] Vilapouca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilarín [gl] Vilarín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilariño [gl] Vilariño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilariño de Abaixo [gl] Vilariño de Abaixo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilariño de Arriba [gl] Vilariño de Arriba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilarchán [gl] Vilarchán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilasante [gl] Vilasante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilela [gl] Vilela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilavella [gl] Vilavella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ