ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 サーフィン [ja] サーフィン ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 湿気 [ja] 湿気 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 [ja] 霧 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2012 副 ふく [ja] 副 ふく ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2012 室 シツ [ja] 室 シツ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2012 [ja] 索 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2012 shinyuu [ja] shinyuu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 四回 [ja] 四回 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 五回 [ja] 五回 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 大州 [ja] 大州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 たいしゅう [ja] たいしゅう ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 五大州 [ja] 五大州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 ごだいしゅう [ja] ごだいしゅう ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 六回 [ja] 六回 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 ろっかい [ja] ろっかい ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 もう一回 [ja] もう一回 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 ずるずる [ja] ずるずる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 いちゃいちゃ [ja] いちゃいちゃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2012 もっかい [ja] もっかい ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 Issei Sagawa [ja] Issei Sagawa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 海賊 [ja] 海賊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 矢尾一樹 [ja] 矢尾一樹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 山口由里子 [ja] 山口由里子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 大谷育江 [ja] 大谷育江 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 平田広明 [ja] 平田広明 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 山口勝平 [ja] 山口勝平 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 中井和哉 [ja] 中井和哉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 岡村明美 [ja] 岡村明美 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 田中真弓 [ja] 田中真弓 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 仲里依紗 [ja] 仲里依紗 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ