ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Inteligencia Artificial [es] Inteligencia Artificial ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 anuncio [es] anuncio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 jengibre [es] jengibre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 1984 [es] 1984 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 1986 [es] 1986 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 dulce [es] dulce ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 Tamara [es] Tamara ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 maricón [es] maricón ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 desinhibirse [es] desinhibirse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Dorronsoro [es] Dorronsoro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Soraya Arnelas [es] Soraya Arnelas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 Rayo Vallecano [es] Rayo Vallecano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Principado de Asturias [es] Principado de Asturias ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Castilla y León [es] Castilla y León ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 berenjena [es] berenjena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 pobreza [es] pobreza ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 Tres Cantos [es] Tres Cantos ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 tetas [es] tetas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Congreso de los Diputados [es] Congreso de los Diputados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Senado [es] Senado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 curasán [es] curasán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 mongolo [es] mongolo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Amor [es] Amor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Universidad Autónoma de Madrid [es] Universidad Autónoma de Madrid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 estabilidad [es] estabilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 abandonado [es] abandonado ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 abejorro [es] abejorro ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 abastecer [es] abastecer ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 aberración [es] aberración ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 ablandar [es] ablandar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ