ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/08/2011 eisprong [nl] eisprong ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2011 noem [nl] noem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2011 infectie [nl] infectie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2011 voorhuid [nl] voorhuid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2011 slissen [nl] slissen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2011 handtas [nl] handtas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2011 kaal [nl] kaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 bobijn [nl] bobijn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 rechts [nl] rechts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 vaccinatie [nl] vaccinatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 mijn schatje [nl] mijn schatje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 kort [nl] kort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 vlaggenlijn [nl] vlaggenlijn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 verzwakt [nl] verzwakt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 kinderverkrachter [nl] kinderverkrachter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 HIV-virus [nl] HIV-virus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 AIDS [nl] AIDS ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 AIDS-test [nl] AIDS-test ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 virus [nl] virus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 overgedragen [nl] overgedragen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 uitstellen [nl] uitstellen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 onbeschermd [nl] onbeschermd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 hoofdzakelijk [nl] hoofdzakelijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 contact [nl] contact ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 antistoffen [nl] antistoffen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 GGD [nl] GGD ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 anoniem [nl] anoniem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 anaal [nl] anaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 kontneuken [nl] kontneuken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 poepgaatje [nl] poepgaatje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ