ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 غير مجدية [ar] غير مجدية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 الشغل الشاغل [ar] الشغل الشاغل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 اقتحموا [ar] اقتحموا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 الغاز المسيل للدموع [ar] الغاز المسيل للدموع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 أتاح الفرصة [ar] أتاح الفرصة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 مكوك فضائي [ar] مكوك فضائي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 على النقيض من [ar] على النقيض من ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 فوز ساحق [ar] فوز ساحق ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 مظاهرة سلمية [ar] مظاهرة سلمية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 مني بهزيمة فادحة [ar] مني بهزيمة فادحة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 هروب الأدمغة [ar] هروب الأدمغة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2019 أمطار غزيرة [ar] أمطار غزيرة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/01/2019 إدراكي [ar] إدراكي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/01/2019 حُكّام [ar] حُكّام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/01/2019 يوقن [ar] يوقن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/01/2019 أيقن [ar] أيقن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/01/2019 متوكّل [ar] متوكّل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/01/2019 ماورائية [ar] ماورائية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2018 ينغلق [ar] ينغلق ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2018 تَمَنٍّ [ar] تَمَنٍّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2018 تَنَحٍّ [ar] تَنَحٍّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2018 عَقار [ar] عَقار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2018 فخرا [ar] فخرا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2018 المهارات [ar] المهارات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2018 حِبَالً [ar] حِبَالً ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2018 أَمْنَعُ [ar] أَمْنَعُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2018 وهلم جرا [ar] وهلم جرا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2018 عَاجِلاً أَم آجِلاً [ar] عَاجِلاً أَم آجِلاً ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2018 رصده [ar] رصده ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2018 متسم ب [ar] متسم ب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ