ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2019 غرفة الاستقبال [ar] غرفة الاستقبال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 عينية [ar] عينية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 شهادة زور [ar] شهادة زور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 عصبة فدرالية [ar] عصبة فدرالية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 ظنين [ar] ظنين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 طريقة الالتزام [ar] طريقة الالتزام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 قائمة الاختصارات القانونية [ar] قائمة الاختصارات القانونية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 عفو عام [ar] عفو عام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 عقود الإذعان [ar] عقود الإذعان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 مسؤولية الشركة القانونية [ar] مسؤولية الشركة القانونية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 وكيل النيابة [ar] وكيل النيابة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 قوة الأمر المقضي به [ar] قوة الأمر المقضي به ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 مكافحة الفساد [ar] مكافحة الفساد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 ملكية عامة [ar] ملكية عامة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 قانون البلديات [ar] قانون البلديات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 محكمة خاصة [ar] محكمة خاصة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 لجنة القوانين [ar] لجنة القوانين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 مجاملة [ar] مجاملة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 لجنة إصلاح القوانين [ar] لجنة إصلاح القوانين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 محامي الشيطان [ar] محامي الشيطان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 كافة الحقوق محفوظة [ar] كافة الحقوق محفوظة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 مخالفة جنائية عادية [ar] مخالفة جنائية عادية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 موافقة الوالدين [ar] موافقة الوالدين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 نصيحة طبية [ar] نصيحة طبية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 قوة قاهرة [ar] قوة قاهرة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 شخص طبيعي [ar] شخص طبيعي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 تْشَاد [ar] تْشَاد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 نُوَاكْشُوط [ar] نُوَاكْشُوط ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 تُرْكِيّ [ar] تُرْكِيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 صَعْقًا [ar] صَعْقًا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ