ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2019 ناقل عام [ar] ناقل عام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2019 سبب الوفاة [ar] سبب الوفاة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2019 سوء السلوك القضائي [ar] سوء السلوك القضائي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2019 حَجْر صِحّيّ [ar] حَجْر صِحّيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 شكوى مستهلك [ar] شكوى مستهلك ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 هيئة محلفين غير مسماة [ar] هيئة محلفين غير مسماة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 قانون وضعي [ar] قانون وضعي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 مبدأ سلطان الإرادة [ar] مبدأ سلطان الإرادة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 ضمان الحقوق [ar] ضمان الحقوق ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 غرفة الاستقبال [ar] غرفة الاستقبال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 حديد يخالطه شيء من الكربون [ar] حديد يخالطه شيء من الكربون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 عينية [ar] عينية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 شهادة زور [ar] شهادة زور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 عصبة فدرالية [ar] عصبة فدرالية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 ظنين [ar] ظنين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 طريقة الالتزام [ar] طريقة الالتزام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 قائمة الاختصارات القانونية [ar] قائمة الاختصارات القانونية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 عفو عام [ar] عفو عام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 عقود الإذعان [ar] عقود الإذعان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 مسؤولية الشركة القانونية [ar] مسؤولية الشركة القانونية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 وكيل النيابة [ar] وكيل النيابة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 قوة الأمر المقضي به [ar] قوة الأمر المقضي به ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 مكافحة الفساد [ar] مكافحة الفساد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 ملكية عامة [ar] ملكية عامة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 قانون البلديات [ar] قانون البلديات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 محكمة خاصة [ar] محكمة خاصة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 لجنة القوانين [ar] لجنة القوانين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 مجاملة [ar] مجاملة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 لجنة إصلاح القوانين [ar] لجنة إصلاح القوانين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 محامي الشيطان [ar] محامي الشيطان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ