ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 داء الباركينسون [ar] داء الباركينسون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 خُلْوَة [ar] خُلْوَة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 قَطَّاع طُرُقٍ [ar] قَطَّاع طُرُقٍ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 الطَّلَقُ [ar] الطَّلَقُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 وجَعُ الولادة [ar] وجَعُ الولادة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 ذي ظُفُرٍ [ar] ذي ظُفُرٍ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 الدَّقيقة [ar] الدَّقيقة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 أَصُلَ [ar] أَصُلَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 البِغاء [ar] البِغاء ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 اِسْأليه [ar] اِسْأليه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 ظَفَر [ar] ظَفَر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2019 أنجز الحاجة [ar] أنجز الحاجة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2019 سديم [ar] سديم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 استعتب [ar] استعتب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 غزارة المال [ar] غزارة المال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 الإِزَارُ [ar] الإِزَارُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 مُشْرِكُونَ [ar] مُشْرِكُونَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 البَشوشَ [ar] البَشوشَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 مَكائِدُ [ar] مَكائِدُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 ثَبَتَ وقَوِيَ [ar] ثَبَتَ وقَوِيَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 الْمُبْتَسِمَ الضَّاحِكَ [ar] الْمُبْتَسِمَ الضَّاحِكَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 الزِّنَى [ar] الزِّنَى ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 البَصَرُ [ar] البَصَرُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 التَّضْحِيَةُ بِالنَّفْسِ [ar] التَّضْحِيَةُ بِالنَّفْسِ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 رِقّة القلب [ar] رِقّة القلب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 رَجُلٌ ضَئِيلٌ [ar] رَجُلٌ ضَئِيلٌ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 االله هو القاهر [ar] االله هو القاهر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 الامتزاج الوجداني [ar] الامتزاج الوجداني ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 سوق الأموال [ar] سوق الأموال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2019 التوحد [ar] التوحد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ