ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

yourperfectguide

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

yourperfectguide ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 مَعرِض [ar] مَعرِض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 حِلف [ar] حِلف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 العَقيدة [ar] العَقيدة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 تسلم السلطة [ar] تسلم السلطة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 يشتبك [ar] يشتبك ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 بُرْتُقَالِيّ [ar] بُرْتُقَالِيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 أَنْهَتْ [ar] أَنْهَتْ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 المُعْتَقَدُ [ar] المُعْتَقَدُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 يُوسُفِيّ [ar] يُوسُفِيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2019 اعتصامات [ar] اعتصامات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الأمراض الوراثية [ar] الأمراض الوراثية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 أعراض المرض [ar] أعراض المرض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التصوير بالأمواج فوق الصوتية [ar] التصوير بالأمواج فوق الصوتية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفحوص الشعاعية [ar] الفحوص الشعاعية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفحوص السريرية [ar] الفحوص السريرية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الإمساك والإسهال [ar] الإمساك والإسهال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الدوار والقيء [ar] الدوار والقيء ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 عسر التنفس [ar] عسر التنفس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 ضيق التنفس [ar] ضيق التنفس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب المهبل الجرثومي [ar] التهاب المهبل الجرثومي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب الأعضاء التناسلية الأنثوية [ar] التهاب الأعضاء التناسلية الأنثوية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الزهري الوراثي [ar] الزهري الوراثي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 فقر الدم المنجلي [ar] فقر الدم المنجلي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب الخصية [ar] التهاب الخصية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب الحنجرة [ar] التهاب الحنجرة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب الجلد والعضل [ar] التهاب الجلد والعضل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب الجِراب [ar] التهاب الجِراب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب الثدي [ar] التهاب الثدي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب الشريان الصُّدْغِيّ [ar] التهاب الشريان الصُّدْغِيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب الشرايين تاكاياسو [ar] التهاب الشرايين تاكاياسو ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ