ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 666 (шестьсот шестьдесят шесть) [ru] 666 (шестьсот шестьдесят шесть) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ