ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/7 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
obnoxious [en] obnoxious ਉਚਾਰਨ frakkintoaster ਵੱਲੋਂ
hedgehog [en] hedgehog ਉਚਾਰਨ snowcrocus ਵੱਲੋਂ
Aurora [en] Aurora ਉਚਾਰਨ samuel_haycock ਵੱਲੋਂ
magnificent [en] magnificent ਉਚਾਰਨ mooncow ਵੱਲੋਂ
noun [en] noun ਉਚਾਰਨ imscotte1 ਵੱਲੋਂ
knowledge [en] knowledge ਉਚਾਰਨ elliottcable ਵੱਲੋਂ
museum [en] museum ਉਚਾਰਨ kgroob ਵੱਲੋਂ