ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/02/2013 baguette [fr] baguette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2013 Chantilly [fr] Chantilly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2013 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/02/2013 J'ai faim [fr] J'ai faim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2013 mise-en-place [fr] mise-en-place ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/02/2013 l'ongle [fr] l'ongle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2013 en voilà du joli [fr] en voilà du joli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ