ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

693.792

ਕੁੱਲ ਸੰਪਾਦਕ: 397

ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ:
 1. HetDamspel (+7.000 ਸ਼ਬਦ)
 2. alberbonillo (+6.800 ਸ਼ਬਦ)
 3. hertogh (+3.400 ਸ਼ਬਦ)
 4. piral58 (+3.200 ਸ਼ਬਦ)
 5. Covarrubias (+2.300 ਸ਼ਬਦ)
 6. Spinster (+2.100 ਸ਼ਬਦ)
 7. Mili_CZ (+1.400 ਸ਼ਬਦ)
 8. catwedel (+1.400 ਸ਼ਬਦ)
 9. Somhitots (+1.300 ਸ਼ਬਦ)
 10. kaoutsis (+1.200 ਸ਼ਬਦ)
 11. VSL56 (+1.200 ਸ਼ਬਦ)
 12. ReinerSelbstschuss (+1.100 ਸ਼ਬਦ)
 13. le_temps_perdu (+1.100 ਸ਼ਬਦ)
 14. Molang (+1.000 ਸ਼ਬਦ)
 15. Rain_Inside (+1.000 ਸ਼ਬਦ)
 16. nobellius (+1.000 ਸ਼ਬਦ)
 17. fullysmiling (+950 ਸ਼ਬਦ)
 18. Birnentee (+950 ਸ਼ਬਦ)
 19. kadimkiorman (+940 ਸ਼ਬਦ)
 20. BazyTrue (+920 ਸ਼ਬਦ)
ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ:
 1. ethan14071 (+7.800 ਸ਼ਬਦ)
 2. AqQoyriq (+3.900 ਸ਼ਬਦ)
 3. HetDamspel (+3.700 ਸ਼ਬਦ)
 4. VSL56 (+3.000 ਸ਼ਬਦ)
 5. piral58 (+2.800 ਸ਼ਬਦ)
 6. hertogh (+2.800 ਸ਼ਬਦ)
 7. Covarrubias (+2.300 ਸ਼ਬਦ)
 8. Birnentee (+1.700 ਸ਼ਬਦ)
 9. mikaeli (+1.500 ਸ਼ਬਦ)
 10. allianzeelite (+1.300 ਸ਼ਬਦ)
 11. fruehsachs (+1.200 ਸ਼ਬਦ)
 12. poniol (+1.200 ਸ਼ਬਦ)
 13. alberbonillo (+1.100 ਸ਼ਬਦ)
 14. Rain_Inside (+1.000 ਸ਼ਬਦ)
 15. sebesz (+1.000 ਸ਼ਬਦ)
 16. Goldvision (+880 ਸ਼ਬਦ)
 17. Carbatay (+850 ਸ਼ਬਦ)
 18. uzdil (+830 ਸ਼ਬਦ)
 19. 1000babajan (+790 ਸ਼ਬਦ)
 20. ZITSYZE (+560 ਸ਼ਬਦ)