ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

722.917

ਕੁੱਲ ਸੰਪਾਦਕ: 331

ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ:
 1. Covarrubias (+5.000 ਸ਼ਬਦ)
 2. HetDamspel (+4.500 ਸ਼ਬਦ)
 3. hertogh (+4.200 ਸ਼ਬਦ)
 4. piral58 (+2.600 ਸ਼ਬਦ)
 5. Spinster (+1.500 ਸ਼ਬਦ)
 6. Eeemmmlll (+1.100 ਸ਼ਬਦ)
 7. poyotan (+1.000 ਸ਼ਬਦ)
 8. Pat91 (+920 ਸ਼ਬਦ)
 9. alitaalitaalitaalita (+720 ਸ਼ਬਦ)
 10. yourperfectguide (+630 ਸ਼ਬਦ)
 11. szurszuncik (+570 ਸ਼ਬਦ)
 12. ethan14071 (+490 ਸ਼ਬਦ)
 13. abnernick (+480 ਸ਼ਬਦ)
 14. giorgiospizzi (+470 ਸ਼ਬਦ)
 15. Nilgus (+460 ਸ਼ਬਦ)
 16. Duskwalker (+460 ਸ਼ਬਦ)
 17. JackTheManxie (+450 ਸ਼ਬਦ)
 18. catwedel (+420 ਸ਼ਬਦ)
 19. hiyel (+350 ਸ਼ਬਦ)
 20. GrahamNaa (+310 ਸ਼ਬਦ)
ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ:
 1. ethan14071 (+5.200 ਸ਼ਬਦ)
 2. Covarrubias (+5.100 ਸ਼ਬਦ)
 3. hertogh (+3.300 ਸ਼ਬਦ)
 4. AqQoyriq (+2.800 ਸ਼ਬਦ)
 5. piral58 (+2.700 ਸ਼ਬਦ)
 6. HetDamspel (+1.700 ਸ਼ਬਦ)
 7. fruehsachs (+950 ਸ਼ਬਦ)
 8. sebesz (+920 ਸ਼ਬਦ)
 9. khaiboulov (+710 ਸ਼ਬਦ)
 10. mikaeli (+650 ਸ਼ਬਦ)
 11. alitaalitaalitaalita (+610 ਸ਼ਬਦ)
 12. GrahamNaa (+500 ਸ਼ਬਦ)
 13. VSL56 (+340 ਸ਼ਬਦ)
 14. brunoga (+270 ਸ਼ਬਦ)
 15. JackTheManxie (+240 ਸ਼ਬਦ)
 16. Spinster (+230 ਸ਼ਬਦ)
 17. michaelzabinski (+230 ਸ਼ਬਦ)
 18. 1000babajan (+200 ਸ਼ਬਦ)
 19. lydiaplo (+200 ਸ਼ਬਦ)
 20. daan1612 (+190 ਸ਼ਬਦ)