ఒణ్ఢు ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ఒణ్ఢు ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ఒణ్ఢు ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • ఒణ్ఢు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఒణ్ఢు [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ఒణ్ఢు ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: Teluguకడవభూమిtelugu lo cheppuఅర