కాలువలు ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

కాలువలు ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ కాలువలు ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • కాలువలు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కాలువలు [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ కాలువలు ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: Teluguకడవభూమిtelugu lo cheppuఅర