తీర్మానాన్ని ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

తీర్మానాన్ని ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ తీర్మానాన్ని ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • తీర్మానాన్ని ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ తీర్మానాన్ని [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ తీర్మానాన్ని ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: manchilakshmiఇల్లుఈగఉడుత