నా పేరు ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

నా పేరు ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ నా పేరు ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • నా పేరు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ నా పేరు [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ నా పేరు ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: surabhimuKhamuammaeegaఖడ్గము