నెలల ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

నెలల ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ నెలల ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • నెలల ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ నెలల [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ నెలల ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: గదఒకటిpyas lagnadevarapalliఇంటి