బోరు ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

బోరు ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ బోరు ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • బోరు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ బోరు [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ బోరు ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: సింహముఎడమఅంతగడపఘంట