సత్య నాదెళ్ల ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ సత్య నాదెళ్ల ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • సత్య నాదెళ్ల ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ సత్య నాదెళ్ల [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ సత్య నాదెళ్ల ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: అమ్మనాన్నఅన్నంPranaviPooja