Con ta bay? ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

Con ta bay? ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ Con ta bay? ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • Con ta bay? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Con ta bay? [pap] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Con ta bay? ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: maribombabayenabisélamchiburiku