Guildfordian ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਵਿਚ:
ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ Guildfordian ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • Guildfordian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Guildfordian [en - uk] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Guildfordian ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
  • Guildfordian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Guildfordian [en - usa] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Guildfordian ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: cuntbeenbuttercouponalthough