hanzir ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ hanzir ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • hanzir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hanzir [mt] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ hanzir ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: Sahhaċavettagħasfurħanutieqaf