Waapiti ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ Waapiti ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • Waapiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Waapiti [cr] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Waapiti ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: wiyawâwawaananâhaôma