yora ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ yora ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • yora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yora [pap] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ yora ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: Curaçaotrahaañadíkòrágeel