zalza ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

zalza ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ zalza ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • zalza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zalza [mt] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ zalza ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: siġrabandieratifeltiflatfal