ਅਫ਼ਰੀਕਾਂਸ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Afrikaans]

ਅਫ਼ਰੀਕਾਂਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 13.200.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 448
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 5.650
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 783
 • ਅਫ਼ਰੀਕਾਂਸ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Vaiz Ha
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Majuba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Majuba
 • hawermeel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hawermeel
 • gepunte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gepunte
 • in die bui ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ in die bui
 • ouerskap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ouerskap
 • vetmakend ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vetmakend
 • gemorskos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gemorskos
 • skoenveter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ skoenveter
 • maalvleis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maalvleis
 • verassing ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ verassing

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ