ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਤੇਲਗੂ [te]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
79.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
325
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
1.387
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
515
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ