ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ [pt]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
230.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
43.067
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
135.155
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
15
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ