ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਲੋਂਬਾਰਦ [lmo]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
3.900.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
22
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
3.574
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
178
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ