ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

Saraiki [skr]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
20.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
1
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
91
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
1
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ