ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

Old Turkic [otk]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
n/a
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
5
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
13.145
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
0
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ