ਕੋਤਾਵਾ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਕੋਤਾਵਾ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

 • soju ਉਚਾਰਨ
  soju
 • sinté ਉਚਾਰਨ
  sinté
 • aluboy ਉਚਾਰਨ
  aluboy
 • jontik ਉਚਾਰਨ
  jontik
 • klawa ਉਚਾਰਨ
  klawa
 • muva ਉਚਾਰਨ
  muva
 • widava ਉਚਾਰਨ
  widava
 • kumskú ਉਚਾਰਨ
  kumskú
 • ergayé ਉਚਾਰਨ
  ergayé
 • moe ਉਚਾਰਨ
  moe

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਕੋਤਾਵਾ)?