ਚਮੋਰੋ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Chamoru]

ਚਮੋਰੋ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 60.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 48
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 137
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 102
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Chuukese ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chuukese
 • Fino' Chamoru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fino' Chamoru
 • Anthony Sablan Apuron ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anthony Sablan Apuron
 • 杨越 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 杨越
 • ahos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ahos
 • siboyas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siboyas
 • apiu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ apiu
 • mansana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mansana
 • estoria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ estoria
 • istoria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ istoria

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ