ਚੈੱਕ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Čeština]

ਚੈੱਕ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 12.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.108
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 65.927
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 3
  • ਚੈੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Anfin