ਚੈੱਕ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Čeština]

ਚੈੱਕ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 12.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.197
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 66.330
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 41
 • ਚੈੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Anfin
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Detroitu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Detroitu
 • Smilov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Smilov
 • tvrdé y ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tvrdé y
 • dvojité vé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dvojité vé
 • měkké i ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ měkké i
 • z okna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ z okna
 • táta a máma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ táta a máma
 • v Olomouci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ v Olomouci
 • na kolonádě ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ na kolonádě
 • kolonádě ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kolonádě

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ