ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Dansk]

ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.418
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 25.112
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 479
 • ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Public domain
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • løsnede ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ løsnede
 • strenge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ strenge
 • høvedet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ høvedet
 • splid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ splid
 • tumpede ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tumpede
 • læberne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ læberne
 • puncheglassene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puncheglassene
 • punchebollerne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ punchebollerne
 • puncheboller ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puncheboller
 • punchebolle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ punchebolle

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ