ਇਊ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਇਊ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Eve ਉਚਾਰਨ Eve
  • Ɣ/ɣ ਉਚਾਰਨ Ɣ/ɣ
  • wo ਉਚਾਰਨ wo
  • yoo ਉਚਾਰਨ yoo
  • Woezor ਉਚਾਰਨ Woezor
  • tǒ ਉਚਾਰਨ
  • zephyr ਉਚਾਰਨ zephyr
  • ko ਉਚਾਰਨ ko
  • xáxɛ ਉਚਾਰਨ xáxɛ
  • Akpe ਉਚਾਰਨ Akpe

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਇਊ)?