ਸਪੇਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Español]

ਸਪੇਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 527.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 48.989
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 124.740
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 118
 • ਸਪੇਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Pedro Ortega
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • poco reconocido ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poco reconocido
 • sedonia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sedonia
 • hacer recados ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hacer recados
 • traductor autonomo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ traductor autonomo
 • traductor en plantilla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ traductor en plantilla
 • lista de viñetas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lista de viñetas
 • xaurado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xaurado
 • urao ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ urao
 • chimó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chimó
 • taita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taita

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ